بهائیت

بهائیت (بهاییت) در ایران

پیوند و همکاری بهائیت (بهاییت) با رژیم پهلوی از واقعیات آشکار تاریخ است. این همکاری و تعامل، که به نحو «فزاینده» تا آخرین لحظات عمر آن رژیم ادامه داشت، سابقه‌ای حتی بیش از عمر سلطنت پهلوی داشت و به سال‌ها پیش از کودتای سوم اسفند سال ۱۲۹۹ می‌رسید. حبیب الله…

زندانیان تاجر – افسانه زندان عکا – قرن بعید – قسمت 3

عامل ترور ناصرالدین شاه – افسانه زندان عکا – قرن بعید – قسمت 2

عامل ترور شاه – افسانه زندان عکا – قرن بعید – قسمت 1

بیت العدل اعظم بهاییان

شوقی افندی، دومین جانشین قبل از توضیح درباره ی بیت العدل اعظم بهاییان دانستن این مطلب به درک بهتر چرایی تاسیس بیت العدل توسط بهاییان به ما کمک میکند. بنا به ادعای طیف اکثریت بهائیان، عبدالبهاء طی وصیت نامه ای که از خود تحت عنوان الواح وصایا بر جای گذاشت،…

وطن بی وطن

وطن، بخشی از هویت هر ملتی در طول تاریخ بوده است.ملتها برای حفظ آن از دست اجانب، ارزشمندترین دارایی خود، یعنی جان شیرین شان را تقدیم کرده اند.اما این مفهوم، دست مایه بازی بهائیانی همچون آقای عرفان ثابتی است.ایشان درحالیکه خود را به ظاهر متعلق به این آب و خاک…

مراقب دوستانمان باشیم . . .

برداشت های متفاوت از فرهنگ ایرانی

ادعاهای باب یا علی محمد شیرازی

سید علی محمد شیرازی ملقب به باب موسس فرقه بابیه در طول عمر 31 ساله خود ادعاهای مختلفی را مطرح نموده است که با توجه به ارزش و احترامی ‌که وی نزد بهائیان دارد لازم است جایگاه و مقام حقیقی وی آشکار و بر طالبان واقعی حق و حقیقت عرضه…

طاهره قره العین کیست؟

طاهره قره العین درباره طاهره قره العین سخنان دو پهلوی بسیاری گفته شده تا جایی که وی را عارف و شاعر نیز خوانده اند البته این مطالب را طرفداران وی برای افزایش قداست ساختگی او بیان کرده اند. وی که بعدها با القابی چون زرین تاج، زکیه، طاهره و قره العین…

دکمه بازگشت به بالا